Przedłużona gwarancja

PROGRAM 12+

Oferując Państwu przedłużenie gwarancji nie jest to forma ubezpieczenia sprzętu. Gwarantem jest nasza firma, a ekspres można przekazać do dowolnego salonu sprzedaży MegaKuchnia lub zamówimy kuriera po odbiór urządzenia. 
Przedłużona gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast po wygaśnięciu gwarancji producenta. 

REGULAMIN
Gwarancja dodatkowa

1. Gwarantem jest Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, Al. Krakowska 127A, 02-180 Warszawa.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana Nabywcy na okres 12 miesięcy (nie dotyczy serii GIGA oraz modeli w cenach przecenionych: D60, Micro 90 Dark Inox)
3. Przedłużona gwarancja jest usługą, która rozpoczyna się natychmiast po wygaśnięciu gwarancji producenta.
4. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czyszczenia i konserwacji urządzenia, jak również innych czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
5. Świadczenie gwarancyjne nie obowiązuje w przypadku powstania szkód lub wad wynikających z:
a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi producenta w zakresie nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, transportu, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji i uprawnień niezbędnych do dokonywania zmian,
b) nieprzestrzeganie instrukcji obsługi producenta w zakresie pielęgnacji i konserwacji, w szczególności jeżeli są stosowane inne produkty niż filtr wodny JURA, tabletki do czyszczeń i usuwania kamienia JURA, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją,
c) eksploatacji części podlegających zużyciu (np. uszczelki, tarcze mielące, zawory itp.),
d) uszkodzenia spowodowane przez ciała obce w młynku (np. kamienie, elementy drewniane, spinacze itp.) lub zalanie młynka lub ekspresu wodą,
e) w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne),
f) uszkodzenie powstało podczas transportu.
6. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia lub pobrać za nią opłatę, jeśli szkoda powstała z przyczyny wymienionych w punkcie 5 i nast.

7. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu.

 

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018 r.

Promocje

Producenci

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie