Przedłużona gwarancja

Przedłuż gwarancję producenta z MegaKuchnia 

Oferując Państwu przedłużenie gwarancji producenta nie jest to forma ubezpieczenia sprzętu. Naprawy będą wykonywane przez naszą firmę, a ekspres można przekazać do dowolnego salonu sprzedaży MegaKuchnia lub zamówimy kuriera po odbiór urządzenia (wymagane oryginale opakowanie). 
Przedłużona gwarancja zaczyna obowiązywać natychmiast po wygaśnięciu gwarancji producenta. 

REGULAMIN
Przedłużenie gwarancji producenta

1. Gwarantem jest Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek, Al. Krakowska 127A, 02-180 Warszawa.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana Nabywcy na okres:
a) 12 lub 24 miesięcy (w zależności od wykupionej gwarancji) od daty wygaśnięcia gwarancji producenta, gdy Nabywcą jest osoba fizyczna,
b) 12 lub 24 miesięcy (w zależności od wykupionej gwarancji) od daty wygaśnięcia gwarancji producenta lub 15 000 zaparzonych kaw (w zależności co nastąpi pierwsze), gdy Nabywcą jest przedsiębiorstwo, osoba prawna lub gdy urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych.
3. Przedłużona gwarancja jest usługą, która przedłuża standardową gwarancję producenta i rozpoczyna się natychmiast po jej wygaśnięciu.
4. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czyszczenia i konserwacji urządzenia, jak również innych czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
5. Świadczenie gwarancyjne nie obowiązuje w przypadku powstania szkód lub wad wynikających z:
a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi producenta w zakresie nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, transportu, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji i uprawnień niezbędnych do dokonywania zmian,
b) nieprzestrzeganie instrukcji obsługi producenta w zakresie pielęgnacji i konserwacji, w szczególności jeżeli są stosowane inne produkty niż filtr wodny JURA, tabletki do czyszczeń i usuwania kamienia JURA, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją,
c) eksploatacji części podlegających zużyciu (np. uszczelki, tarcze mielące, zawory itp.),
d) uszkodzenia spowodowane przez ciała obce w młynku (np. kamienie, elementy drewniane, spinacze itp.) lub zalanie młynka lub ekspresu wodą,
e) w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (np. pożar, wybuch, zalanie, uszkodzenia mechaniczne),
f) uszkodzenie powstało podczas transportu.
6. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia lub pobrać za nią opłatę, jeśli szkoda powstała z przyczyny wymienionych w punkcie 5 i nast.
7. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu i dotyczy wyłączni urządzenia wymienionego w niniejszej karcie gwarancyjnej.

Promocje

Producenci

Newsletter

Dostawa i płatności

Dane sklepu

Firma Handlowo Usługowa MegaKuchnia Kamil Boczek

Górczewska 27/35
01-139 Warszawa

NIP: 727-275-21-20

Telefon: 22 243 81 57

e-mail: zamowienia@szwajcarskieekspresy.pl

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie